ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2555

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) พุทธศักราช ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นเอก

วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะจังหวัดนครสวรรค์

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

สังกัดวัด

อำเภอ

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๐

พระพินิจ

มหาวีโร

เสืออุดม

49

2

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๑

พระสุพัฒน์

สิริวณฺโณ

พันธน่วม

22

2

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๒

สามเณรเกรียงศักดิ์

 

หมวกเอี่ยม

19

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๓

สามเณรจิระศักดิ์

 

รุ่งสว่าง

17

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๔

สามเณรชาญชัย

 

พันธมาศ

17

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๕

สามเณรน้อย

 

ทองทุ้ม

17

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๖

สามเณรต่อ

 

สาตทวงศ์

16

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

นว ๓๓๕๕/๐๐๑๗

สามเณรไตรเดช

 

เพียดจันทร์

16

 

โพธาราม

เมืองนครสวรรค์

http://www.gongtham.net/docs/2555/pss/m30002.html