พิธีเปิดงานประจำปี ๒๕๕๗

พระเกศีวิกรม เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นมัสการปิดทองไหว้พระประจำปี ๒๕๕๗กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่

๒๗ มกราคม ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ในงานพบกับการละเล่นมหรสพพื้นบ้าน(ลิเก)

สวนสนุก และการออกร้านค้าสินค้าราคาคุณภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 23:48 น.)